Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Dia Masuk Neraka...

Siapa yang kelaparan dan tidak  mau meminta-minta, maka dia masuk neraka.

(Sofyan Ats Tsauri)


[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 408]
Back To Top