Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Dalam golongan orang yang memuji

Sesungguhnya jika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain dan bertanya, “Bagaimana keadaanmu?” maka yang lain hendaknya menjawab, “Aku memuji Allah untuk dirimu.” Malaikat yang ada diisi kirinya bertanya kepada malaikat yang ada disisi kanannya, “Apa yang engkau tulis?” Malaikat yang di sebelah kanan menjawab, “Aku menulisnya dalam golongan orang-orang yang memuji.”

(Abu Abdurrahman Al Habli)


[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 349]
Back To Top