Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Sebab Takut Mati...

Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada Abu Hazim. “Apa sebabnya kami takut kepada kematian?”
Abu Hazim menjawab, “Karena kalian memakmurkan dunia kalian dan merobohkan akhirat kalian, sehingga kalian enggan berpindah dari kemakmuran kepada kehancuran.”
“Engkau benar wahai Abu Hazim.” Kata Sulaiman, “Lalu bagaimana cara menghadap kepada Allah?”
Abu Hazim menjawab, “Orang yang suka berbuat kebaikan seperti orang yang bepergian jauh lalu datang kepada keluarganya dalam keadaan gembira dan ceria, sedangkan orang yang suka keburukan seperti budak yang melarikan diri lalu datang kepada tuannya dalam keadaan gemetar ketakutan dan murung.


[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 157]
Back To Top