Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Menjadi Dikenali Oleh Penduduk Langit

Jadilah kalian sumber ilmu, pelita pada malam hari, berada di rumah dan berpakaian dengan sederhana, hingga kalian dikenali, penduduk langit tetapi tidak dikenali, penduduk bumi.  

(Ibnu Mas’ud)


[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 128]
Back To Top