Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Dia Maha Tahu

Bertakwalah kepada Allah, sebab ia melihatmu tentang apa yang dilarang kepadamu, dan mendatangimu tentang apa yang diperintahkan kepadamu.  

(Abu Hazim)

[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 159]
Back To Top