Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Manusia

Manusia paling berdusta adalah manusia yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia paling bodoh adalah manusia yang menunjukkan amal kebaikannya. Manusia paling mengetahui Allah adalah manusia yang paling takut kepada-Nya. Manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya.

(Fudhoil bin Iyadh)

[dari: 60 Biografi Ulama Salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 311-312]
Back To Top