Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Demikianlah Seharusnya Orang Berilmu

Sesungguhnya fiqh (seorang ahli fiqh) itu ialah orang yang zuhud di dunia, menghendaki akhirat, mengetahui agamanya, terus menerus beribadah kepada Rabbnya, tidak mengusik kehormatan orang-orang muslim dan harta benda mereka serta memberikan nasihat kepada mereka.   

(Al Hasan Al Bashri)

[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 14]
Back To Top