Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Berilah maaf

Apabila seseorang datang mengadukan permasalahannya kepadamu akibat perlakuan buruk orang lain maka katakanlah kepadanya, "Wahai kawanku, berilah maaf kepadanya. Sesungguhnya memberi maaf itu lebih dekat kepada taqwa."

(Fudhoil bin Iyadh)


[dari: 60 Biografi Ulama Salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 313]
Back To Top