Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Amalnya tak diterima

Amal orang yang melakukan bid'ah tidak akan diterima Allah dan barangsiapa membantu ahli bid'ah maka sesungguhnya ia telah membantu untuk merobohkan islam.

(Fudhoil bin Iyadh)

[dari: 60 Biografi Ulama Salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 310]
Back To Top