Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Adab Seorang Penuntut Ilmu Pada Sang Guru

Diantara hak orang yang berilmu (guru) atas dirimu ialah : Hendaklah engkau mengucapkan salam kepada semua yang hadir (dalam majlisnya), memberi salam hormat secara khusus kepadanya, duduk dihadapannya, tidak menunjuk dengan tangan ke arahnya, tidak memandang secara tajam kepadanya, tidak terlalu banyak mengajukan pertanyaan, tidak membantunya dalam memberikan jawaban, tidak memaksanya jika dia letih, tidak mendebatnya jika dia tidak menginginkannya, tidak memegang bajunya jika dia hendak bangkit, tidak membocorkan rahasianya, tidak menggunjingnya di hadapan orang lain, tidak mencari-cari kesalahannya. Jika ada salah bicara harus maklum, tidak boleh berkata di hadapannya “Kudengar fulan berkata begini, yang berbeda dengan pendapatmu”. Jangan katakan di hadapannya bahwa dia adalah seorang ulama, jangan terus-menerus menyertainya, jangan sungkan-sungkan untuk berbakti kepadanya, jika diketahui dia mempunyai suatu keperluan, maka keperluannya harus segera dipenuhi. Kedudukan dirinya seperti pohon kurma, sedang engkau menunggu-nunggu apa yang akan jatuh darinya.

(Ali bin Abi Thalib)    

[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 18]
Back To Top