Pencarian

Loading...

Hikmah This Week

Berlangganan

Thursday, July 30, 2015

Sami’na wa atho’na

Bila saya mendengar sesuatu dari Rasulullah saw, maka saya langsung mengerjakannya, dan bila ada orang selain beliau bercerita kepada saya, maka saya minta agar ia mau bersumpah, bilamana ia mau bersumpah, maka saya percaya.

(Ali bin Abi Thalib)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/h. 154]
Wednesday, July 29, 2015

Akibat Tidak beramar ma’ruf nahi munkar

Kamu harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, kalau tidak, maka Allah akan menjadikan penguasa yang zhalim atas kamu, dimana ia tidak menghormati orang-orang tua dan tidak menyayangi yang muda. Orang-orang yang baik di antara kamu berdoa kepada Allah, tetapi doanya tidak akan dikabulkan, mereka mohon pertolongan, tetapi mereka tidak akan ditolong dan mereka mohon ampun, tetapi mereka tidak akan diberi ampunan.

(Abu Darda’)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 139]
Tuesday, July 28, 2015

Taubat yang sebenarnya

Tobat yang sebenar-benarnya itu adalah manakala seseorang bertaubat kemudian ia tidak mengulanginya lagi.

(Ibnu Mas’ud)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 169]
Monday, July 27, 2015

Amal-amal utama

Amal perbuatan yang paling utama adalah menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar serta membenci orang fasik. Barangsiapa yang menyuruh untuk berbuat baik, maka berarti ia memperkokoh barisan orang mukmin, dan barangsiapa yang mencegah dari perbuatan munkar, maka berarti ia menghancurkan barisan orang munafik.

(Ali bin Abi Thalib)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 135]
Sunday, July 26, 2015

Apabila maksiat merajalela maka sudah sepantasnya…

Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan siksa dengan merata kepada semua orang karena perbuatan orang-orang tertentu, akan tetapi apabila maksiat merajalela dan tidak ada orang yang berusaha untuk mencegahnya, maka sudah sepantasnya bila semua orang tertimpa siksaan itu.

(Umar bin Abdul Aziz)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 133]
Saturday, July 25, 2015

Empat kebenaran

Ada tiga macam hal yang saya berani bersumpah atasnya dan yang keempatnya saya berani bersumpah bila saya memang benar. Pertama, Allah tidak akan memelihara seseorang di dunia, kemudian diserahkan kepada yang lain-Nya nanti pada hari kiamat. Kedua, Allah tidak akan menyamakan orang yang mempunyai andil dalam Islam dengan orang tidak mempunyai andil. Ketiga, tidak ada seseorang yang mencintai sesuatu kaum, melainkan nanti pada hari kiamat ia bersama mereka. Sedangkan yang keempat, yaitu Allah tidak akan menutup dosa seseorang sewaktu di dunia, melainkan Dia akan menutupinya di akhirat.

(Abdullah bin Mas’ud)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 123]