Pencarian

Loading...

Hikmah This Week

Berlangganan

Thursday, January 29, 2015

Saat makan lebih dari kebutuhan


Barangsiapa memasukkan makanan lebih dari yang dibutuhkan, maka lisannya mengeluarkan bicara yang tidak dibutuhkan pula.

(Muhammad Rahibi)


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 234]
Wednesday, January 28, 2015

Yang jauh dan dekat


Keruhnya berkumpul lebih baik daripada jernihnya perpisahan. Apabila orang dekat menjadi musuh, maka ia sebenarnya menjadi jauh. Dan apabila yang jauh justru penuh kasih sayang, maka ia sebenarnya dekat.

(Yahya bin Muadz) 


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 232]
Tuesday, January 27, 2015

Bersikap arif


Orang yang bersikap arif, akan disegani oleh teman-temannya. Barangsiapa dikuasai oleh emosinya maka ia tenggelam dalam samudra kehinaan.

(Yahya bin Muadz)


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 232]
Monday, January 26, 2015

Sebab akibat


Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, akan menjadi keridhoan Allah. Pada saat turunnya cobaan maka tampaklah kesabaran yang sebenarnya. Pada lamanya perpisahan yang jauh maka kesetiaan menjadi erat. Dengan adab, ilmu dipahami. Dengan meninggalkan kerakusan persaudaraan menjadi erat. Dan dengan ketulusan niat pergaulan dengan orang-orang pilihan menjadi langgeng.

(Yahya bin Muadz)


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 232]
Sunday, January 25, 2015

Akan sedikit sahabatnya


Barangsiapa banyak mencela, maka sedikit sahabatnya. Barangsiapa membantu pelaku dosa, maka ia telah membantu perbuatan dosanya. Barangsiapa meminta kepada orang hina, maka ia telah menghina dirinya sendiri. Barangsiapa mencari ilmu dari orang yang tidak mengamalkannya, maka ia bertambah bodoh. Barangsiapa mengajar orang dungu, maka ia telah menyia-nyiakan waktu. Barangsiapa berbuat kebaikan bersama kekufuran, maka ia telah menyia-nyiakan nikmat.

(Fadhil bin Iyadh)


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 232]
Saturday, January 24, 2015

Kadang berkebalikan


Sikap merendah itu akan mengangkat yang rendah, sedangkan sikap tinggi hati justru akan merendahkan yang tinggi. Barangsiapa mencari kekuasaan maka kekuasaan itu membuatnya tidak berdaya. Dan barangsiapa lari dari kekuasaan, maka kekuasaan akan mengikutinya.

(Abdullah bin Mas’ud)


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 231]